Now showing items 1-1 of 1

    • Itikadi katika Riwaya za Dunia Yao (2006) na Mhanga Nafsi Yangu 

      Murithi, Joseph Jesse; Wafula, Richard Makhanu; King’ei, Geofrey Kitula (machakos University, 2019-04)
      Makala hii inanuia kuonesha kuwa itikadi ni dhana badilifu na nyumbufu kulingana na maendeleo ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiteknolojia. Itikadi ndiyo huelekeza misimamo, mielekeo na imani ya mtunzi na hivyo kuathiri ...